Hekim Branş Kodları:

9999 – Pratisyen Hekim
 4800 – Aile Hekimliği Uzmanı
4400 – Acil Tıp
 4500 – Adli Tıp
 5100 – Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi
 4900 – Anatomi
 3100 – Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Ana Branş)
3197 – Algoloji -> Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 4100 – Askeri Sahra Hekimliği
 2400 – Beyin ve Sinir Cerrahisi
 2000 – Çocuk Cerrahisi (Ana Branş)
2100 – Çocuk Cerrahisi -> Çocuk Ürolojisi
 1600 – Çocuk Psikiyatrisi
 1500 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş)
1548 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Yoğun Bakım
 1561 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Neonatoloji
 1574 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Genetik
 1582 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Onkolojisi
 1583 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi
 1584 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nefrolojisi
 1585 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Metabolizma Hastalıkları
1586 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi
 1588 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi
 1589 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi
 1590 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Göğüs Hastalıkları
1591 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
 1592 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
1593 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi
 1594 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Alerjisi
 1599 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji
 1595 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları
1596 – Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Acil
 1700 – Dermatoloji
 5700 – Diş Hastalıkları ve Tedavisi
 5400 – Diş Protezi
 2679 – El Cerrahisi(Ortopedi ve Travmatoloji)
 5000 – Embriyoloji ve Histoloji
 1200 – Enfeksiyon Hastalıkları
1800 – Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş)
1855 – Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi)
 4700 – Fizyoloji
 1900 – Genel Cerrahi (Ana Branş)
1975 – Genel Cerrahi -> Gastroentroloji Cerrahisi
 2200 – Göğüs Cerrahisi
 26
 1171 – Göğüs Hastalıkları (Ana Branş)
1198 – Göğüs Hastalıkları -> Alerjik Göğüs Hastalıkları
1148 – Göğüs Hastalıkları -> Yoğun Bakım
 1173 – Göğüs Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
1172 – Göğüs Hastalıkları -> Tüberküloz, Allerjik Hastalıklar
 2900 – Göz Hastalıkları
4600 – Halk Sağlığı (Ana Branş)
4658 – Halk Sağlığı -> Okul Hekimliği
 4667 – Halk Sağlığı -> İşyeri Hekimliği
 4695 – Halk Sağlığı -> Çevre Sağlığı
4200 – Hava ve Uzay Hekimliği
 1000 – İç Hastalıkları (Ana Branş)
1048 – İç Hastalıkları -> Yoğun Bakım
 1053 – İç Hastalıkları -> Tıbbi Onkoloji
 1055 – İç Hastalıkları -> Romatoloji
 1068 – İç Hastalıkları -> İş ve Meslek Hastalıkları
1069 – İç Hastalıkları -> İmmünoloji
 1070 – İç Hastalıkları -> Hematoloji
 1073 – İç Hastalıkları -> Geriatri
 1076 – İç Hastalıkları -> Gastroenteroloji
 1099 – İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları
1062 – İç Hastalıkları -> Nefroloji
 1078 – İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
1080 – İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları
3000 – Kadın Hastalıkları ve Doğum (Ana Branş)
3050 – Kadın Hastalıkları ve Doğum -> Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
 3056 – Kadın Hastalıkları ve Doğum -> Perinatoloji(Kadın Doğum)
 2300 – Kalp ve Damar Cerrahisi (Ana Branş)
2387 – Kalp ve Damar Cerrahisi -> Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 1100 – Kardiyoloji
 2800 – Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
1300 – Nöroloji
 1301 – Nöroloji -> Klinik Nörofizyoloji
 3400 – Nükleer Tıp
 5600 – Oral Diagnoz Radyoloji
 5200 – Ortodonti
 2600 – Ortopedi ve Travmatoloji
 5300 – Pedodonti
 5500 – Periodontoloji
 2500 – Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (Ana Branş)
2579 – Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi -> El Cerrahisi
 1400 – Psikiyatri
 3200 – Radyasyon Onkolojisi
 3300 – Radyoloji (Ana Branş)
3357 – Radyoloji -> Pediyatrik Radyoloji
 3359 – Radyoloji -> Nöroradyoloji
 27
 3372 – Radyoloji -> Girişimsel Radyoloji
 4000 – Spor Hekimliği
 4300 – Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
 3700 – Tıbbi Biyokimya
 600 – Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji
 3900 – Tıbbi Farmakoloji (Ana Branş)
3951 – Tıbbi Farmakoloji -> Toksikoloji
 3600 – Tıbbi Genetik (Ana Branş)
3664 – Tıbbi Genetik -> Klinik Sitogenetik
 3665 – Tıbbi Genetik -> Klinik Moleküler Genetik
 3666 – Tıbbi Genetik -> Klinik Genetik
 3800 – Tıbbi Mikrobiyoloji (Ana Branş)
3849 – Tıbbi Mikrobiyoloji -> Viroloji
 3852 – Tıbbi Mikrobiyoloji -> Tıbbi Parazitoloji
 3863 – Tıbbi Mikrobiyoloji -> Mikoloji
 3869 – Tıbbi Mikrobiyoloji -> İmmünoloji
 3500 – Tıbbi Patoloji (Ana Branş)
3554 – Tıbbi Patoloji -> Sitopatoloji
 3560 – Tıbbi Patoloji -> Nöropatoloji
 3580 – Tıbbi Patoloji -> Dermatopatoloji
 4551 – Toksikoloji(Adli Tıp)
 2700 – Üroloji (Ana Branş)
2781 – Üroloji -> Çocuk Ürolojisi
 2796 – Üroloji -> Androloji
 9901 – Hemodiyaliz Kliniği
 5800 – İlk ve Acil Yardım
 6000 – Deri ve Zührevi Hastalıkları